Upadłość firm

Strona jest własnością Kancelarii Prawnej FilipiakBabicz
Upadlosc_baner

Strona główna

Światowy kryzys gospodarczy ma wpływa również na polską gospodarkę. Efektem czego systematycznie wzrasta liczba upadłości polskich przedsiębiorców. W postępowaniu sądowym dotyczącym upadłości podmiotu gospodarczego występuje nie tylko dłużnik, ale przed wszystkim poszkodowani wierzyciele.

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Proponujemy naszą pomoc prawną uczestnikom postępowania upadłościowego na wszystkich jego etapach.

Podmiotom gospodarczym, które zamierzają zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości, proponujemy pomoc w jego sporządzeniu, a następnie reprezentację w postępowaniu upadłościowym.

Wierzycielom służymy radę i pomocą w przygotowaniu wniosków o zgłoszenie wierzytelności oraz przygotowaniu pism procesowych i opinii prawnych o kwestiach szczególnie istotnych w prawie upadłościowym i naprawczym.

Wiemy jednak, iż lepiej zapobiegać niż leczyć. Proponujemy Państwu szereg innowacyjnych i nieszablonowanych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomoc prawną w uporządkowaniu spraw prawnych, w tym kwestii podatkowych.